Skip to content

Vivadata BootcampKhai giảng khóa đầu tiên tại HCM
ngày 08-06-2020

Khóa học 1 tuần
Thông thạo Python
Ôn tập và trở nên thông thạo Python, ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Làm việc cùng Git và viết script đầu tiên của bạn bằng Python. Xử lí dữ liệu dưới định dạng csv và json bằng thư viện Numpy và Pandas. Giải quyết các thuật toán cơ bản và nâng cao với Python.
Khóa học 1 tuần
Khóa học 1 tuần
Thu thập và xử lí dữ liệu đầu vào
Học các phương thức thu thập dữ liệu hiệu quả từ nhiều nguồn khác nhau. Lập trình Web Scrappers cùng BeautifulSoup, lấy dữ liệu từ API REST và GraphQL, quản lí cơ sở dữ liệu SQL, PostgreSQL cùng SQLAlchemy. Xử lí dữ liệu song song với PySpark.
Khóa học 1 tuần
Khóa học 1 tuần
Phân tích và trình bày dữ liệu
Làm quen với Jupyter Notebook, công cụ giúp bạn lập trình hiệu quả hơn và dễ dàng hơn trong việc phân tích dữ liệu. Thông thạo Matplotlib và Seaborn, thư viện Python dùng để giới thiệu các biểu đồ phân tích một cách chuyên nghiệp. Thực hiện một cách hệ thống các phương pháp phân tích dữ liệu và tự động hóa chúng với Dataiku.
Khóa học 1 tuần
Khóa học 3 tuần
Học máy cơ bản và nâng cao
Khám phá thế giới Machine Learning (ML) với thư viện nổi tiếng Scikit-Learn. Hoàn thành các dự án ML khác nhau trên dữ liệu thực tế. Đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật ML với thuật toán XGBoost và LightGBM.
Khóa học 3 tuần
Khóa học 2 tuần
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên (NLP)
Sử dụng thành thạo các thư viện về NLP để tiến hành các phương pháp phân tích ngôn ngữ của con người.
Khóa học 2 tuần
Khóa học 2 tuần
Deep Learning cơ bản
Làm quen với cách thức hoạt động của một mạng lưới thần kinh. Xây dựng và triển khai các dự án Deep Learning của bạn trên Google Cloud Vision hay Dialogflow. Huấn luyện các mạng thần kinh tích chập (Convolutional neural network) đầu tiên của bạn với Tensorflow, thư viện nổi tiếng của Google.
Khóa học 2 tuần
 

Full Stack Data Science
Part-time Bootcamp

vnd45 000 000/ Bootcamp
Học tất cả các buổi tối trong tuần từ 18h - 21h
và cuối tuần từ 9h - 18h

Hướng dẫn đang kí Bootcamp.

1. Đăng kí online

Điền vào mẫu đang kí online khóa học mà bạn mong muốn để được hỗ trợ tư vấn.

2. Phỏng vấn 20p

Chúng tôi sẽ liên lạc và phỏng vấn bạn trong 20 phút để đảm bảm khóa học mang lại hiệu quả cao cho bạn.

3. Đặt chỗ khóa học

Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, bạn có thể đặt chỗ cho khóa học với 50% tiền học phí.

Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin ?